ZNP zamieścił wyjaśnienie do artykułu dotyczącego wzrostu cen podręczników opublikowanego 18.07.  w Gazecie Prawnej. W artykule znalazło się stwierdzenie, że nauczyciele zmieniając zbyt często podręczniki, narażają rodziców na wydatki związane z zakupem nowych książek. Pojawiła się też sugestia, że na decyzje nauczycieli o wymianie podręczników wpływają wydawcy oferujący pedagogom drogie prezenty.
Związek protestuje przeciwko tym stwierdzeniom i „oczernianiu” środowiska nauczycieli.
Główną przyczyną zmiany podręczników jest wprowadzenie nowej podstawy programowej. ZNP przypomina, że nowa podstawa programowa jest wprowadzana od roku szkolnego 2009/2010 i będzie wprowadzana do roku 2015/2016. To oznacza, że podręczniki jeszcze przez kilka kolejnych lat mogą być wymienianie ze względu na wyprowadzanie przez MEN nowej podstawy programowej do kolejnych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Związkowcy przypominają, że w 2008 r. na początku resortowych prac nad nowymi podstawami programowymi minister edukacji zapowiadała, że pierwsze roczniki uczniów, kształcących się według zreformowanego programu nauczania, otrzymają w szkole podręczniki za darmo. Niestety, minister edukacji wycofała się z tej obietnicy.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 19.07.2011 r.