Celem spotkania była dyskusja na temat wymiaru polityki energetyczno-klimatycznej jako akceleratora konkurencyjności gospodarki europejskiej w obszarze nowych technologii energetycznych. Zastanawiano się nad wytyczeniem kierunków rozwoju europejskiej energetyki w obliczu wychodzenia ze światowego kryzysu gospodarczego i niestabilności rynków finansowych.

- W kontekście klimatycznych priorytetów Ministerstwa Środowiska podczas polskiej Prezydencji dwa tematy są szczególnie istotne: adaptacja do zmian klimatu oraz wypracowanie stanowiska Unii Europejskiej na Konferencję w Durbanie – jedną z ostatnich szans w tym roku dla wprowadzenia skutecznej globalnej polityki ochrony środowiska - przekonywała minister Pandera podczas swojego wystąpienia.

Minister Pandera poruszyła również kwestie związku działań związanych z ochroną klimatu z politykami sektorowymi. - Działania na rzecz klimatu - powiązane z przemysłem i energetyką - są kosztowne i skomplikowane, dlatego tak ważne jest zarysowanie długiej perspektywy czasowej dla tych sektorów. Cała Unia Europejska, w tym Polska, chce pracować nad regulacjami dotyczącymi efektywności energetycznej, które są dobre dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska.