Gmina więcej dopłaci do opieki nad starszymi

Rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1053 zł, będzie zwolniona z konieczności współpłacenia za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej.

02.05.2011

Racjonalny pomysł na unormowanie zadań mieszkaniowych gmin

Samorząd terytorialny

W taki sposób można ocenić założenia do projektu zmian przepisów normujących problematykę lokalową przede wszystkim ustawy o ochronie praw lokatorów przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury do...

02.05.2011

Odchudzanie administracji

Samorząd terytorialny

Zapowiada się wielkie odchudzanie administracji rządowej w województwie. Zwolnieni pracownicy mieliby trafić do jednostek samorządu terytorialnego.

02.05.2011

FKA dodzałą Philips Lighting Poland

Rynek

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Philips Lighting Poland przy sprzedaży i najmie zwrotnym budynków magazynowych i biurowych w Pile. Transakcja o znacznej wartości obejmowała...

02.05.2011

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Budownictwo

Możliwość realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jego rozmiar, lokalizacja i wiele innych charakterystycznych parametrw, jak rwnież kwestie związane z jego pźniejszą eksploatacją i funkcjonowaniem...

02.05.2011

SN: niszczenie flagi osądza sąd okręgowy

Podeptanie polskiej flagi nie można traktować jak występek mniejszej wagi. Sprawę taką powinno poprzedzić śledztwo, a rozpoznać musi sąd okręgowy, a nie rejonowy. Kasacja Prokuratora Generalnego...

02.05.2011

Pensja polska czy zagraniczna?

HR

Często intuicyjnie zakładamy, że przedsiębiorstwa o obcym kapitale lepiej wynagradzają swoich pracowników. Czy słusznie?

02.05.2011

BHP przy produkcji filmowej

BHP

Producent filmu ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim osobom biorącym udział w produkcji filmu. Pracodawcy wszystkich osób uczestniczących w realizacji powinni...

02.05.2011

SN: można wnieść opłatę sądową przy pomocy banku

Złożenie bankowi polecenia przelewu przed upływem terminu do wniesienia opłaty sądowej może uzasadniać uznanie tego terminu za zachowany, o tyle tylko, o ile polecenie zostało rzeczywiście wykonane....

02.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski