Wilanów- deweloperzy w odwrocie?

Budownictwo

W okresie boomu na rynku nieruchomości wśrd warszawskich deweloperw panowała wręcz moda na lokowanie inwestycji w Wilanowie. Warto zaznaczyć, że jeszcze w pierwszej połowie 2010 r. rejon ten zajmował...

11.10.2011

Niedbalstwo w wyborze wyklucza przywrócenie terminu

Powoływanie się na zaniedbania pracowników, nawet jeśli wynikają z ich niepełnosprawności, nie daje podstaw do uznania, że zachodzi brak winy w uchybieniu terminu. Spółka ponosi odpowiedzialność za...

11.10.2011

MF: do ulgi meldunkowej wystarczy oświadczenie

Wystarczającym dla skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki....

11.10.2011

Pieniactwo więźnia przyczyną zabójstwa w Sztumie?

Zamordowany w niedzielę przez dyrektora Zakładu Karnego Józef S. to agresywny więzień, który całe dnie spędzał na pisaniu skarg na strażników i dyrektora G. Składał też kilka pozwów na więzienie. Czy...

11.10.2011

Prawie 70 tys. głosów na Kwiatkowskiego w Łodzi

Prawnicy

Krzysztof Kwiatkowski zdecydowanie wygrał wybory do Sejmu w okręgu łódzkim, ale uzyskał też największą liczbę głosów w całym regionie. Startując z trzeciego miejsca listy PO w Łodzi, zdobył 68 814...

10.10.2011

Powiaty zapewnią kwalifikacyjne kursy zawodowe

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nakłada na samorząd powiatowy obowiązek zapewnienie warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

10.10.2011

Pomieszczenia tymczasowe – niewielka zmiana, duży kłopot

Samorząd terytorialny

Gminy od 16 listopada br. zostaną obciążone nowym zadaniem w zakresie mieszkalnictwa, a mianowicie obowiązkiem dostarczania pomieszczeń tymczasowych na eksmisję osób, którym nie przysługuje prawo do...

10.10.2011

Sędzia emeryt oceni młodszych kolegów

Ocenami okresowymi mieliby się zająć sędziowie w stanie spoczynku. To plan awaryjny resortu sprawiedliwości, na wypadek gdyby się okazało, że wizytatorów jest za mało.

10.10.2011

PLL LOT musi znosić krytykę prasy i ekspertów

Ekspert ma prawo do wypowiadania się krytycznie w prasie. Ocena wyrażona w dyskursie publicznym nie podlega testowi fałszu i prawdy, jest więc zgodna z prawem orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w...

10.10.2011