UOKiK sprawdza opłaty pobierane przez zrzeszenia firm

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, które sprawdzi czy Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce może ograniczać konkurencję poprzez różnicowanie opłat za dystrybucję...

31.10.2011

Tydzień kluczowych informacji

Rząd Japonii po raz kolejny nie czekał na szczyt G20 (3-4 listopada) z interwencją na rynku walutowym. Po tym jak para USDJPY osiągnęła kolejne historyczne minimum pomimo poprawy nastrojw na rynkach...

31.10.2011

Strasburg: nie można lekarzowi zakazać krytyki

Interpretacja lekarskich sądów dyscyplinarnych co do zakazu jakiejkolwiek krytycznej wypowiedzi w zawodzie lekarza jest niezgodna z prawem do wolności wypowiedzi - tak stwierdził Europejski Trybunał...

31.10.2011

Gmina może zlecić zadanie swojej spółce bez przetargu

Nie trzeba ogłaszać przetargu, aby zlecić zarządzanie nieruchomościami komunalnymi spółce prawa handlowego utworzonej przez gminę, jeżeli gmina sprawuje nad tą spółką kontrolę analogiczną do kontroli...

31.10.2011

Nadzór wyjaśnia, kiedy można zacząć budowę

Możliwa jest sytuacja, w której inwestor dokonuje zawiadomienia jeszcze zanim decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Ważne jednak, aby planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych...

31.10.2011

Donos po przegranym konkursie na stanowisko

W Ministerstwie Finansów powstał spór w związku z wyborem na dyrektora jednego z departamentów. Po wygranym konkursie na to stanowisko, do szefa Służby Cywilnej dotarło odwołanie kontrkandydatki,...

31.10.2011

Policja wprowadza e-zamówienia publiczne

Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją eUsługi dla obywateli i przedsiębiorców to projekt, dzięki któremu zostanie udostępniona m.in. usługa e-zamówienia publiczne....

31.10.2011

W nowych mieszkaniach można wybierać

Budownictwo

Większa ilość nowych mieszkań wprowadzanych do sprzedaży przez deweloperw świadczy o dobrej ocenie inwestorw co do możliwości sprzedażowych. Przemawia za tym rwnież wzrost liczby zaciąganych pożyczek...

31.10.2011

Leasing: w budowlance kryzysu nie ma

Budownictwo

Z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2011 r. wartość inwestycji w budowlance sfinansowanych poprzez leasing i pożyczki była najwyższa w segmencie maszyn i...

31.10.2011

Uzgodnienia do projektu budowlanego

Budownictwo

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych jest skomplikowanym procesem, bardzo szczegłowo uregulowanym w przepisach prawa z zakresu rżnych dziedzin. Regulacje te mają zazwyczaj charakter...

31.10.2011