Urząd skarbowy ściągnie opłaty za śmieci

Samorząd terytorialny

Egzekucją opłat za odbiór śmieci komunalnych zajmą się urzędy skarbowe, a nie władze gmin. To jedna ze zmian projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który...

17.03.2014

Ukraina skarży Rosję do Strasburga

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynęła 13 marca skarga Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej. Ukraina żąda od rządu rosyjskiego powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą...

17.03.2014

Powstał klaster Lubelska Medycyna

Skuteczne łączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń oraz promocja lubelskich usług medycznych to główne zadania dla klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.

17.03.2014

Rekordowa liczba spraw w unijnym trybunale

Ubiegły rok zapisze się w annałach jako najbardziej wydajny rok w historii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także jako ten, w którym wpłynęło najwięcej nowych spraw.

17.03.2014

Konferencja "Prawo pracy a prawo podatkowe"

Wydarzenia

Wieloaspektowość powiązań prawa pracy z prawem podatkowym pozwala Organizatorom przyjąć założenie, że Konferencja umożliwi jej Uczestnikom wymianę poglądów oraz spostrzeżeń w kontekście związków...

17.03.2014

ABW tylko do większych afer finansowych

Dopiero kiedy państwo straci na przestępczym biznesie minimum 16 mln zł, do akcji wkroczą agenci. Będą mogli kontrolować przesyłki i zakładać podsłuchy. Projket nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa...

17.03.2014

Wyjątkowo duże zaległości w sądach

Rekordowe 2,5 miliona zaległych spraw czeka na rozstrzygnięcie w polskich sądach. Prawie ćwierć miliona spraw - dwa razy więcej niż pięć lat temu - ciągnie się ponad rok.

17.03.2014

Medicover wdraża program do walki z cukrzycą

Kompleksowe przebadanie około 6 tysięcy uczniów pierwszych klas 23 gdyńskich gimnazjów w ciągu trzech lat - takie jest założenie PoZdro!, Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób...

17.03.2014

Kraków: Centrum Radioterapii Amethyst z kontraktem NFZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenia z zakresu radioterapii. W wyniku tego umowę na świadczenia podpisało Centrum Radioterapii Amethyst, działające przy Szpitalu...

17.03.2014