Urlop rodzicielski ma już rok

17 czerwca mija rok od wprowadzenia rocznych urlopów macierzyńskich. Do kwietnia tego roku skorzystało z nich 128 tys. rodziców. Z tymi, którzy skorzystali z urlopów spotkał się dzisiaj minister...

17.06.2014

BCC przeciwko podwyższaniu podatków i składek

Business Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że każde podwyższanie podatków i pozapłacowych kosztów pracy nie znajdzie jego poparcia, ponieważ prowadzi do wzrostu bezrobocia i...

17.06.2014

EU-OSHA opublikowała sprawozdanie za 2013 r.

BHP

W sprawozdaniu za 2013 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wykazała, że z powodzeniem kontynuuje działania w zakresie promowania korzyści gospodarczych wynikających z...

17.06.2014

Co dziesiąty pacjent stosuje leki homeopatyczne

400 mln pacjentów na świecie korzysta z leków homeopatycznych, a 200 tysięcy lekarzy w swej codziennej praktyce ordynuje je swym pacjentom. Zwolennicy homeopatii podkreślają ważne miejsce leków...

17.06.2014

Crowdfunding w Polsce jest coraz popularniejszy

Idea zdobywania pieniędzy na realizację innowacyjnych przedsięwzięć poprzez drobne wpłaty od osób zainteresowanych projektem ma coraz więcej zwolenników. Również w Polsce crowdfunding jest nadzieją...

17.06.2014

Rzeczywistość przyćmiła krytykę najniższej ceny

Zamówienia publiczne

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski już od dawna wytyka zamawiającym, że w większości przetargów wybierają oferty tylko dlatego, że są najtańsze. Rzecz w tym, że w podległej mu izbie postępuje się...

17.06.2014

Szkoły szukają uczniów na Ukrainie

Komplet podręczników, stypendium, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia oferuje Polakom z Ukrainy Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie informuje Gazeta Wyborcza.

17.06.2014

Surowe kary dla oszustów podatkowych

Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła grupa osób prowadzących przestępczą działalność w zakresie obrotu złomem.

17.06.2014

Wspieranie działalności jst nie jest zadaniem KIO

Zamówienia publiczne

Głównym zakresem działania Krajowej Izby Odwoławczej nie jest wspieranie działalności samorządów, czy innych instytucji publicznych lub prywatnych. Celem działania KIO jest rozpoznawanie odwołań w...

17.06.2014

Mieszkanie dla Młodych - korzyści, wady, niejasności

Budownictwo

Magdalena Spiżewska szczegółowo omówiła zakres ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, o której założeniach powszechnie przyjęto się mówić program - Mieszkanie...

17.06.2014