Z operacją zaćmy nie można czekać

Wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny geriatrycznej pacjentów na każdym oddziale szpitalnym powinno wiązać się ze szkoleniem dla lekarzy, jak i wypracowaniem standardów takiej oceny, z usunięciem...

25.09.2014

Senat zdecyduje o kształcie PFRON

W dniach 24 i 25 września 2014 r. Senat zbierze się na 61. posiedzeniu. Będzie pracował m.in. nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

25.09.2014

MKOl: żadnej dyskryminacji na igrzyskach

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zobowiązał organizatorów przyszłych igrzysk do zrezygnowania w czasie imprezy z wszelkiej formy dyskryminacji. Stanowisko to wpisane zostanie do porozumienia z...

25.09.2014

Prokuratorzy ubezpieczają się od odpowiedzialności

Prawnicy

Oskarżyciele coraz częściej ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej. Niektóre z towarzystw ubezpieczniowych już oferują takie polisy. Są jednak wątpliwości, czy to konieczne.

25.09.2014

Pośrednik znajdzie prawnikowi klienta?

Rynek

W projekcie nowego kodeksu etyki, który samorząd radcowski ma przyjąć w listopadzie, znalazła się propozycja zniesienia pod pewnymi warunkami zakazu korzystania z płatnego pośrednictwa.

25.09.2014

GIF: szczepionka Meningitec wycofana z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Meningitec (Vaccinum meningococcale classic C coniugatum), zawiesinę do wstrzykiwań.

24.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski