Adres e-mail przyspieszy nominacje sędziowskie

Kandydat na wolne stanowisko sędziego będzie musiał udostępnić KRS swój adres e-mailowy i zgodzić się na korespondencję tą drogą. W ten sposób przyspieszone zostaną nominacje sędziowskie.

09.07.2012

Wzrosła liczba stanowisk sędziowskich w NSA

Rynek

W piątek 6 lipca br. zostało ogłoszone i równocześnie weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów.

09.07.2012

Opłaty za wodę zaszkodzą energetyce?

Środowisko

Wprowadzenie opłat za pobór lub wykorzystanie wód niekorzystnie wpłynie na sektor energetyki wodnej oraz potencjalnie na energetykę opartą na otwartym systemie chłodzenia - uważa PKPP Lewiatan.

09.07.2012

Kolejne wypożyczalnie rowerów w Warszawie

Samorząd terytorialny

System wypożyczalni rowerów Veturilo obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej dzielnic. W sierpniu dwuślady będzie można wypożyczyć także w Wilanowie - zakłada porozumienie podpisane w tej sprawie przez...

09.07.2012

TK: przepis dotyczący tzw. trzynastek - niekonstytucyjny

Przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownicom korzystającym z urlopów macierzyńskich i zwolnień związanych z ciążą i rodzicielstwem, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w poniedziałek...

09.07.2012

Awanse w Baker & McKenzie

Rynek

W lipcu Marcin Fijałkowski został nowy partnerem lokalnym w kancelarii Baker McKenzie a Radosław Nożykowski oraz Tomasz Chentosz awansowali na stanowiska counsel.

09.07.2012

Powstaną ośrodki transkrypcji rozpraw sądowych

Będą stworzone ośrodki dokonujące transkrypcji zapisu rejestrowanych rozpraw sądowych zapowiada wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński. W ośrodkach pracować ma po 20-30 osób, które wcześniej...

09.07.2012

Błędne wyroki wynikają z niedbalstwa lub rutyny

Około 250 do 300 osób w Polsce jest co roku niesłusznie skazanych. Błędy wymiaru sprawiedliwości wynikają najczęściej z omyłek profesjonalnych uczestników procesu mówią autorzy raportu w tej sprawie.

09.07.2012