Z raportu Sedlak&Sedlak: „Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach – analiza porównawcza” wynika, że obecnie wykształcenie wyższe posiada 23proc. Polaków w wieku 25-64 lata. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na jakość i kierunek kształcenia. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych. Według danych z 2010 roku niemal 1/3 mieszkańców krajów OECD posiada wyższe wykształcenie. W Polsce udział osób z wyższym wykształceniem w całkowitej liczbie ludności w 2010 roku wyniósł 23 proc. Był zatem niższy niż średnia dla krajów OECD (31proc.).

Źródło: inf. pras. rynekpracy.pl