Radom: dom dziecka zajmie budynki po zlikwidowanej szkole

Samorząd terytorialny

Jedyny w Radomiu dom dziecka przeniesie się pod koniec wakacji do wyremontowanego budynku zlikwidowanej szkoły, o której utrzymanie rodzice uczniów toczyli boje z władzami miasta. W nowej siedzibie...

15.07.2014

Plusy i minusy zmian w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

O blaskach i cieniach dokonanych ostatnio nowelizacji w ustawie - Prawo zamówień publicznych, a także o potrzebie wprowadzenia nowej ustawy przetargowej, rozmawialiśmy z dr. Włodzimierzem...

15.07.2014

Deregulacja, czyli urbanista w obliczu przemian

Budownictwo

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej zakłada likwidację samorządu zawodowego urbanistów. Z jednej strony urbanista przestanie być zawodem zaufania publicznego, z drugiej zaś zmiany otworzą dostęp do...

15.07.2014

Po 20 latach odszkodowanie za ponad roczny areszt

Prawie 145 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania przyznał Sąd Okręgowy w Płocku Bogusławowi Pyrakowi, który przebywał niesłusznie ponad 12 miesięcy w areszcie tymczasowym.

14.07.2014