Seminarium "Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce”

Zamówienia publiczne

Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Centrum Zamówień Publicznych zapraszają na seminarium pt. Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce dlaczego skala ich stosowania jest tak...

15.10.2014