Niemcy: kary dla sprawców samosądu na Polakach

Sąd powszechny w Oranienburgu pod Berlinem w środę skazał na kary więzienia oraz grzywny czterech uczestników samosądu dokonanego w maju zeszłego roku na polskich robotnikach sezonowych niesłusznie...

17.09.2014

Gmina określa pensum tylko niektórych nauczycieli

Karta Nauczyciela zawiera upoważnienia dla organu prowadzącego do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tylko niektórych nauczycieli - wskazał wojewoda podlaski, kwestionując uchwałę...

17.09.2014