Rządowy projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza także kompleksowość leczenia jako kolejne kryterium otrzymania kontraktu z NFZ przez przychodnie i szpitale.

Projekt trafi ponownie do sejmowej komisji zdrowia ponieważ podczas wieczornej debaty w Sejmie zgłoszono do niego dwie poprawki. Komisja zajmie się nimi w czwartek rano.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz mówiła w środę dziennikarzom, że z końcem tego roku kończy się znaczna część wieloletnich umów ze świadczeniodawcami. Jak podkreślała, nadal nie ma nowych rozporządzeń ministra zdrowia określających koszyki świadczeń, więc NFZ nie może wydać zarządzeń stanowiących podstawę do ogłoszenia postępowań konkursowych, aby wyłonić szpitale i przychodnie, udzielające świadczenia w ramach kontraktów z NFZ w 2014 r. Dodała, że rozwiązaniem byłoby więc aneksowanie obecnie obowiązujących umów.
Sprawozdawca komisji zdrowia Jarosław Katulski (PO) podkreślał podczas wieczornej debaty w Sejmie, że szybkie prace nad projektem wynikają z tego, że ma on umożliwić NFZ aneksowanie umów ze świadczeniodawcami na 2014 r. bez konieczności ogłaszania nowych konkursów.

Maciej Orzechowski (PO) podkreślał, że dzięki przepisom, które wprowadza nowela pacjenci będą mogli otrzymywać kompleksowe leczenie w jednym miejscu.

Według Czesława Hoca (PiS) autorzy projektu „podeszli do niego niepoważnie”, dlatego nie poprawi on jakości i dostępu do leczenia. „W projekcie ustawy szczytne hasła, ale niestety tylko hasła” - mówił Hoc. „Aneksowanie umów do końca 2014 r. to zamknięcie drogi przed nowymi świadczeniodawcami” – dodał. Hoc poinformował, że klub PiS wstrzyma się od głosu nad projektem noweli.

Jacek Kwiatkowski (TR) ocenił, że projekt poprawi jakość kontroli udzielanych świadczeń. „W trosce o dobro pacjentów klub TR popiera projekt” – podkreślił.

Jak mówił Marek Gos (PSL), obecnie istnieje potrzeba umożliwienia NFZ aneksowania umów ze świadczeniodawcami na 2014 r., by „zabezpieczyć się przed chaosem”. Dodał, że PSL poprze projekt noweli.

Marek Balt (SLD) ocenił, że wiele rozwiązań zaproponowanych w projekcie wzbudza kontrowersje. Jak mówił, nowe przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej. Balt zapowiedział, że SLD nie poprze projektu noweli.
Projekt przewiduje, że NFZ na stałe otrzyma możliwość aneksowania umów ze szpitalami i przychodniami bez potrzeby przeprowadzania konkursów. Za zgodą prezesa NFZ umowę będzie można przedłużyć na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku umów, które wygasają pod koniec 2013 r., będzie można je aneksować jedynie do końca 2014 r. W rezultacie w ciągu 2014 r. byłyby przeprowadzane nowe konkursy i podpisywane nowe kontrakty ze świadczeniodawcami.

Nowe rozwiązania zakładają wprowadzenie do ustawy pojęcia "ciągłości" i "kompleksowości" - jako kolejnych kryteriów oceny ofert złożonych w konkursie na zawarcie umowy z NFZ. Jak uzasadnia resort chodzi o premiowanie tych świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentowi możliwość realizacji procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach jednej placówki.
Z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej mają zostać wydzielone poradnie przyszpitalne, tak by NFZ mógł oddzielnie kontraktować udzielanie tam świadczeń.

Skrócona ma zostać droga odwoławcza dla szpitali i przychodni od rozstrzygnięć konkursów. Obecnie trzeba odwołać się do dyrektora oddziału NFZ, następnie do prezesa, a dopiero potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nowe przepisy zakładają, iż od decyzji dyrektora oddziału NFZ będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego (jednego z 16 wojewódzkich).

Zmiany dotyczą też zasad kontroli świadczeniodawców (szpitali, przychodni) przez NFZ. Fundusz nie będzie musiał określać czasu trwania kontroli i możliwości prowadzenia współkontroli.
Komisja zdrowia wprowadziła w środę do projektu poprawkę przewidującą przesunięcie z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. terminu obowiązku zawarcia przez szpitale umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych; termin też był już raz wydłużony do końca tego roku.

Inna z poprawek przewiduje, że świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej będą mogły być realizowane na dotychczasowych zasadach do końca 2014 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, taka możliwość wygasa z końcem tego roku.