Prokuratura zajmie się reklamą cydru

Resort zdrowia zawiadamia organy ścigania o reklamach cydru. W sprawie około dziesięciu innych reklam cydru prokurtaurę zawiadomiła podlegająca resortowi zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania...

30.12.2014

Od 1 stycznia aplikacja adwokacka bardziej przyjazna

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego w życie wchodzą nowe zasady aplikacji adwokackiej. Podniesiona zostanie ranga sprawdzianów, a także wydłuży się termin możliwości jego zaliczenia. Zmiany...

30.12.2014

Radni Bielska-Białej uchwalili budżet miasta na 2015 rok

Finanse samorządów

Bielscy radni uchwalili we wtorek budżet miasta na 2015 rok. Wpływy wyniosą 751,7 mln zł, a wydatki przekroczą 762,2 mln zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy 98,4 mln zł, z czego ponad 41 mln zł...

30.12.2014

NZS: kto wybiera studiowanie drugiego kierunku?

Studenci decydując się na drugi kierunek studiów traktują go jako uzupełnienie dotychczasowej wiedzy. Obawiają się, że jeden fakultet nie zapewni im zatrudnienia czy niezbędnej teorii potrzebnej do...

30.12.2014

Forum Od-nowa: samorządy nie powinny wydawać prasy lokalnej

Samorząd terytorialny

Miejscowa prasa miała pełnić funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Ta słuszna idea uległa jednak wypaczeniu. Duża liczba wydawnictw...

30.12.2014

Świętokrzyskie ma budżet na 2015 rok

Ponad połowa wydatków budżetu województwa świętokrzyskiego w przyszłym roku trafi na transport i łączność, jedna dziesiąta na administrację publiczną. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego...

30.12.2014