NFZ: zespół mający zweryfikować kryteria oceny ofert zakończy prace później niż przewidywano
\\

Prezes NFZ wydał zarządzenie, który wydłużyło termin prac Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert do dnia 30 września 2013 r.

Przypomnijmy, że Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz powołała 8 maja br. Zespół do spraw Ustalenia Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Do głównych zadań zespołu należy przegląd i modyfikacja dotychczasowych lub zaproponowanie nowych kryteriów oceny jakościowej ofert składanych przez placówki lecznicze oddziałom wojewódzkim NFZ.

Członkami zespołu zostali:- Dr n. med. Marek Haber - Przewodniczący,- Poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert - Członek Zespołu,- Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz - Członek Zespołu,- Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski - Członek Zespołu,- Dr n. fiz. Adam Sandauer - Członek Zespołu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 43/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 19 sierpnia 2013 r.