Na wniosek Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, inwestycje zrealizuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt zadania wynosi ok. 130 tys zł.

Jak poinformował rzecznik wojewody, miejsca wybudowania nowych wodowskazów określono na podstawie obserwowanego stanu wód. Wszystkie trzy lokalizacje zostały wybrane na wniosek wojewody mazowieckiego w porozumieniu ze służbami hydrologicznymi i zarządzania kryzysowego. Stację Wychódźc zlokalizowano pomiędzy profilami wodowskazowymi Modlin i Wyszogród. Długość odcinka Wisły podlegająca stałemu monitoringowi ulegnie dzięki temu skróceniu z 35,4 km do 16,4 km. Dodatkowo stacja ta zostanie włączona do systemu podstawowej osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju, którą pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Do końca 2013 roku powstaną również dwa nowe wodowskazy na Bugu w Popowie i Małkini. Pierwszy z nich będzie stanowił profil zamykający i bilansujący całą zlewnię Bugu przed ujściem rzeki do Zalewu Zegrzyńskiego, drugi natomiast zostanie zlokalizowany w miejscu zlikwidowanej w latach 90. XX wieku stacji hydrologicznej. Oba obiekty zostaną także włączone do systemu podstawowej osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju, a Małkinia będzie dostarczała również dane do modelu hydrodynamicznego dla Bugu.

Powstanie stacji jest możliwe dzięki wspólnemu działaniu służb podległych wojewodzie mazowieckiemu oraz pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Nowe stacje hydrologiczne we wskazanych lokalizacjach zostaną wybudowane przez IMGW-PIB i włączone do sieci pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM). W 2014 roku przewidziano dalsze prace mające na celu zagęszczenie sieci pomiarów na głównych rzekach w województwie mazowieckim.