Znieważanie organów konstytucyjnych będzie bezkarne

Publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnych organów RP o charakterze zbiorowym, czyli np. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego nie będzie karane. Projekt odpowiednich...

13.08.2013

Opłaca się inwestować w spalarnie odpadów

Samorząd terytorialny

Mimo że spalarnie odpadów są drogimi inwestycjami, opłacają się z punktu widzenia i środowiska, i gospodarki. Za składowanie odpadów na wysypiskach Unia Europejska będzie nakładała wysokie kary. Zaś...

13.08.2013

Aplikacje: dziś ostatni dzień na zgłoszenia!

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką upływa w dniu 14 sierpnia 2013 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.Opłata za egzamin wstępny...

13.08.2013

Problemy księgowe związane z ulgą na złe długi

Nie dokonanie zapłaty należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub bezpośrednio...

13.08.2013

Innowacyjni studenci polskich politechnik

Polacy w wieku 20-35 lat zdają sobie sprawę z tego jak ważny dla społeczeństwa jest rozwój nauki. Eksperci podkreślają, że polscy studenci mają duży wkład w rozwój nauki, a konstruowane przez nich...

13.08.2013

Prostsza rachunkowość dla mikrospółek

Wprowadzenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i...

13.08.2013