Strabag zbuduje węzeł drogowy za 47,5 mln zł

Zamówienia publiczne

Nowy węzeł drogowy powstanie na przecięciu miejskiego odcinka drogi krajowej nr 9 w Radomiu oraz linii kolejowej nr 8 z Warszawy do Krakowa. Do końca października wybudowane zostaną w tym miejscu dwa...

04.02.2015

Gmina Włoszczowa wprowadza Kartę Seniora

Ulgi na zajęcia rekreacyjno-sportowe, imprezy kulturalne oraz turystyczne dla seniorów planuje zagwarantować osobom po 60. roku życia gmina Włoszczowa (Świętokrzyskie). Trwają ostatnie uzgodnienia w...

04.02.2015

Bez akcyzy tylko papierosy wytwarzane domowym sposobem

Od 1 stycznia, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, za produkcję papierosów uważa się także ich wytwarzanie przez konsumenta przy użyciu maszyny. Za produkcję nie uznaje się jedynie wytwarzania...

04.02.2015

Sąd: zatrzymanie fotoreportera PAP w PKW niezasadne

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście uznał w środę, że zatrzymanie przez policję fotoreportera PAP Tomasza Gzella, rejestrującego w ub.r. zajścia w PKW, było niezasadne. O swej decyzji sąd zawiadomi...

04.02.2015

MSP otrzymają wsparcie z programu COSME

Program COSME jest nową ofertą Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Planowany budżet programu to 2,3 mld euro.

04.02.2015

W czerwcu rusza Business Link Narodowy

Business Link Narodowy ma być największym w Europie akceleratorem biznesu, gdzie młodzi przedsiębiorcy będą mogli pracować nad swoimi projektami, mając dostęp do serwerów czy...

04.02.2015

Senat przedłuży program budowy kampusu na UJ

Nad nowelizacją przyjętej w 2001 roku ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego: Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie pracował Senat na czwartkowym posiedzeniu.

04.02.2015

Teraz Senat zajmie się zmianami w OZE

Środowisko

Rozwiązania mające wspierać rozwój energetyki prosumenckiej to najważniejsze ze zmian proponowanych w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), którymi senatorowie zajmą się podczas...

04.02.2015

Sprawdź minimalną wysokość składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r....

04.02.2015

Decyzja środowiskowa otwiera proces inwestycyjny

Środowisko

Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla...

04.02.2015