Polsko-niemiecka współpraca w onkologii

Krakowska spółka Selvita oraz niemiecki koncern farmaceutyczny Merck nawiązali strategiczną współprace w obszarze onkologii. Firmy będą wspólnie identyfikować i rozwijać drobnocząsteczkowe inhibitory...

31.10.2013

Sympozjum CEIA zgromadziło ponad 500 stomatologów

Przez dwa dni Kraków był stolicą polskiej stomatologii i implantologii. Wszystko za sprawą Central European Implant Academy, wydarzenia edukacyjnego, które z roku na rok przyciąga coraz więcej...

31.10.2013

MZ o analizach weryfikacyjnych AOTM

Urzędnicy z Miodowej przekazali do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM oraz opłat za nie wnoszonych. Koszt jej...

31.10.2013

Znikną dwa kolejne raje podatkowe

Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji dwóch podpisanych przez Polskę umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych - z Belize i ze Wspólnotą Bahamów. Umowy mają na celu ograniczenie...

31.10.2013

Rytuały przestrzenne w biznesie

Doradca podatkowy

Pozycja przy stole lub biurku, czy odległość od rozmówcy to przykłady niewerbalnych komunikatów w relacjach biznesowych. Warto znać ich znaczenie podczas zarówno podczas negocjacji, jak i zwykłych...

31.10.2013

Amatorski połów - od jutra inaczej

Jutro, 1 listopada br zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o rybactwie śródlądowym. Celem ustawy jest doprecyzowanie zasad prawa pierwszeństwa i ujednolicenie umów rybackich oraz wprowadzenie...

31.10.2013

Spis z natury krok po kroku - cz. I

Podatnik, który prowadzi ewidencję podatkową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowany jest do zamknięcia tej księgi na koniec każdego roku podatkowego i do sporządzenia spisu z...

31.10.2013

Obniżona stawka akcyzy po uzyskaniu zaświadczenia

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada wprowadzenie systemu uzyskiwania zaświadczeń, uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych z obniżoną...

31.10.2013