Za lekcje jęz. migowego też zapłaci gmina

Nowe ramowe plany nauczania wprowadzą możliwość organizacji lekcji języka migowego. MENich jednak nie sfinansuje, zapłaci za nie gmina ze środków własnych lub otrzymanych z UE - informuje...

15.01.2015

Sprawdź nową wysokość składek ZUS w 2015 r.

W 2015 r. obowiązują zmiany w najniższej podstawie wymiaru składek, kwotach składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. Sprawdź wobec jakich...

15.01.2015

Sejm podzielony w sprawie noweli ustawy węglowej

Kluby PiS i Sprawiedliwa Polska chcą odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. PO i SLD podczas nocnej debaty w Sejmie zgłosiły poprawki. W związku z tym...

15.01.2015

Zielona Góra z najwyższym budżetem w historii miasta

Finanse samorządów

W tym roku Zielona Góra będzie miała najwyższy budżet w historii tego miasta, które z początkiem roku zostało powiększone o gminę wiejską. Budżet zakłada 615,2 mln dochodów i 623,3 mln zł wydatków....

15.01.2015

Infarma: styczniowa lista leków przynosi rozczarowanie

Nowy rok nie przyniesie pacjentom zwiększonego dostępu do innowacji uważa Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Wśród 89 nowych produktów, które znalazły się na aptecznej...

15.01.2015

Bobry coraz większym zagrożeniem dla Żuław Wiślanych

Środowisko

Wzrasta ilość szkód wyrządzonych przez bobry na rzekach i wałach przeciwpowodziowych na terenie Żuław Wiślanych poinformował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. W 2013 r....

15.01.2015

Spółkę jawną można założyć przez internet

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek...

15.01.2015

Górnicy śląskich kopalń nieugięci

Trwa protest w kopalniach Kompanii Węglowej, pod ziemią jest ponad 1,1 tys. górników.Do protestujących górników z 14 kopalń Kompanii Węglowej dołączyli w czwartek pracownicy Jastrzębskiej Spółki...

15.01.2015