Poszukiwani do współpracy są studenci 3 i 4 roku prawa.

Kancelaria ma wymagania, co do przyszłych praktykantów. A są to:
- ukończony co najmniej II rok studiów
- bardzo dobra praktyczna znajomość języków obcych,
- wysoka średnia ocen,
- umiejętność poruszania się po różnych dziedzinach prawa
- komunikatywność oraz dyspozycyjność czasowa
- umiejętność pracy w zespole
- wysoka kultura osobista i elegancja.


Osoby, które są zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią Radcowską Chmaj i Wspólnicy sp.k. w Warszawie proszone są o:
1. przesłanie CV ze zdjęciem,
2. opisanie dotychczasowego doświadczenia (przebiegu kariery),
3. wskazanie głównych obszarów zainteresowań oraz wiodących specjalizacji,
4. informację na temat dyspozycyjności.
5. Wskazanie oczekiwań

Oferty można przesyłać na adres e-mail: wspolpraca@chmaj.pl. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.