Dokumenty należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacja z 26 września 2014 r., informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdyż termin na złożenie urzędowi skarbowemu informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu papierowego upłynął z końcem stycznia.

(...)

Czytaj więcej: www.podatki.abc.com.pl