Polska robi postępy we wdrażaniu unijnego prawa

Polska z niechlubnej pozycji lidera pod względem zaległości z wdrażaniem prawa unijnego do systemu krajowego przesunęła się w zeszłym roku na miejsce czwarte. Rośnie pozycja Polski w instytucjach...

23.03.2015

MSW: stan pacjentów rannych w Tunezji jest dobry

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie leczonych jest 8 osób, które zostały ranne w zamachu na Muzeum Bardo w Tunisie. - Życiu tych pacjentów nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział...

23.03.2015

Nowe prawo rozszerzy kompetencje konsulów

Rozszerzenie kompetencji i obowiązków konsulów, dostosowanie prawa konsularnego do zmian organizacyjnych w MSZ oraz zmian technologicznych i społecznych zakłada projekt nowej ustawy - Prawo...

23.03.2015

Rząd we wtorek o założeniach ustawy o rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Ułatwienia i zachęty do prowadzenia rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a także narzędzia dla samorządów do prowadzenia rewitalizacji i możliwość traktowania ich jako zadań własnych gmin - ma...

23.03.2015

Szansa na płatne staże w spółkach skarbu państwa

Do 31 marca można zgłaszać swój udział w konkursie Ministerstwa Skarbu Państwa Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!. Absolwenci polskich uczelni mają szansę wygrać w nim płatne staże...

23.03.2015

MS: podsumowanie przebiegu egzaminu komorniczego

W piątek 20 marca 2015 r. zakończył się egzamin komorniczy, trwający 2 dni - po 6 godzin każdego dnia.Zdający opracowywali 2 zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań...

23.03.2015

Praca nie czeka na absolwenta zawodówki

Uczniowie szkół zawodowych o wiele lepiej postrzegają swoje szanse na rynku pracy niż uczniowie liceów ogólnokształcących, ale rynek sprowadza ich na ziemię. Aż 68 proc. myśli o wyjeździe za granicę...

23.03.2015

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Małe i średnie firmy

Od 1 grudnia 2014 r. podlegające zgłoszeniu dane dzielimy na podstawowe i uzupełniające. Wniosek do sądu rejestrowego obejmuje dane podstawowe. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru, a następnie...

23.03.2015

Szybsze zatarcie skazania już obowiązuje

W piątek, 20 marca, opublikowano w Dzienniku Ustaw najobszerniejszą jak dotąd nowelizację Kodeksu karnego, wprowadzającą nową filozofię karania do polskiego systemu prawa. Większość przewidzianych w...

23.03.2015

Wyniki egzaminu komorniczego w drugiej połowie kwietnia

Prawnicy

W piątek 20 marca 2015 r. zakończył się egzamin komorniczy, trwający 2 dni - po 6 godzin każdego dnia. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jego wyniki zostaną ogłoszone njawczesniej w drugiej...

23.03.2015

Agencje pracy tymczasowej nie tracą na popularności

19 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 2014 r. na rynku agencji pracy tymczasowej. Jak podawali przedstawiciele Polskiego Forum HR, liczba pracowników tymczasowych w ubr....

23.03.2015