Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską, zdaniem resortu finansów, profesjonalna reprezentacja przed sądami powszechnymi jest generalnie zastrzeżona dla posiadających wykształcenie magisterskie prawnicze adwokatów i radców prawnych, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego musieli wykazać się znajomością przepisów postępowania cywilnego i karnego, niezbędną do działania w tego rodzaju sprawach. - Wprowadzenie takiego uprawnienia dla doradców stanowiłoby modyfikację meritum ich działalności zawodowej, w związku z czym niezbędne byłoby rozbudowanie wymagań kwalifikacyjnych stawianych kandydatom do tego zawodu - stwierdza MF. Więcej>>>

Czytaj: NSA: doradca podatkowy może zostać radcą prawnym>>>

ID produktu: 40119948 Rok wydania: 2015
  Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy>>>