Kwestie te na pewno staną się przedmiotem dyskusji przy najbliższej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, jednakże nie jest ona planowana w bieżącym roku - stwierdził wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31711.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przyjęła program działania tego samorządu zawodowego na lata 2014-2017. Za jeden z priorytetów określonych w tym programie uznano podjęcie działań służących wzmocnieniu wizerunku doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz promocję tego zawodu. Jednym z postulatów jest wprowadzenie stroju urzędowego dla doradców podatkowych.

Zobacz: Program działania KIDP na lata 2014-2017 >>

Doradca uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych, jednak reprezentacja ta nie odbywa się na zasadach, jakie obowiązują adwokatów, czy radców prawnych. Jedną z podstawowych różnic jest to, iż doradcy podatkowi, mimo że występują w charakterze profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym, nie mają uprawnień do zakładania stroju urzędowego, jakim jest toga.

Kolejnym postulatem wystosowanym przez KIDP jest rozszerzenie uprawnień doradców podatkowych o przyznanie prawa występowania przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Jednak jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, zdaniem resortu finansów, profesjonalna reprezentacja przed sądami powszechnymi jest generalnie zastrzeżona dla posiadających wykształcenie magisterskie prawnicze adwokatów i radców prawnych, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego musieli wykazać się znajomością przepisów postępowania cywilnego i karnego, niezbędną do działania w tego rodzaju sprawach. Wprowadzenie takiego uprawnienia dla doradców stanowiłoby modyfikację meritum ich działalności zawodowej, w związku z czym niezbędne byłoby rozbudowanie wymagań kwalifikacyjnych stawianych kandydatom do tego zawodu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego