Do drugiego etapu przetargu ograniczonego zaproszeni zostali wszyscy wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wśród zainteresowanych są m.in firmy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech.

Jest przetarg na cztery odcinki S5 >>

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 21 maja 2015 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl