Chodzi o odcinki: Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km); Tryszczyn – Białe Błota (13,5 km); Białe Błota – Szubin (9,7 km); Szubin – Jaroszewo (19,3 km ).

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje cena (90%), termin realizacji (5%) oraz okres gwarancji jakości (5%). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 3 listopada br.

- W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu - poinformowała w komunikacie Dyrekcja.

Wcześniej tj. 23 września br., GDDKiA ogłosiła przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim: Nowe Marzy – Dworzysko; Dworzysko – Aleksandrowo oraz Jaroszewo – gr. województwa.

W efekcie prowadzone są obecnie postępowania przetargowe na budowę całej prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Źródło: www.gddkia.gov.pl