MZ odpowiada na wątpliwości RPO w sprawie rejestru ciąż

Pacjent Opieka zdrowotna

Dane gromadzone w Systemie Informacji Medycznej (SIM) nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta - tak na zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące tzw. rejestru ciąż odpowiada wiceminister zdrowia.

29.06.2022

Opłata za przejazd autostradą tylko poprzez e-TOLL

Domowe finanse Doradca podatkowy Transport

Krajowa Administracja Skarbowa przypomniała w środę, że użytkownicy pojazdów lekkich opłacają przejazdy odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w systemie e-TOLL. Można to zrobić, kupując e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET, w aplikacjach partnerów e-TOLL, w sklepie internetowym etoll.gov.pl oraz stacjonarnie na 1398 stacjach paliw.

29.06.2022

GUS: W 2021 r. najtrudniejsze warunki pracy w województwie śląskim

Prawo pracy BHP

W 2021 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 265,7 tys. osób, czyli 4,0 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem – podał w środę GUS. Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie blisko co ósma osoba pracowała w warunkach zagrożenia.

29.06.2022

Lewiatan: Nie wyższy niż ustawowy wzrost płac i emerytur nie powinien znacząco przyspieszyć inflacji w 2023 r.

Emerytury i renty Rynek Prawo pracy

W 2023 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o ustawowy wskaźnik, co znacząco nie wpłynie na podwyższenie inflacji – uważa Konfederacja Lewiatan. I podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie utrzymania minimalnego wzrostu płacy minimalnej. Pracodawcy akceptują też propozycje wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie zakładanej inflacji, czyli 7,8 proc. i proponowany ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r.

29.06.2022

Jest porozumienie kończące spór z kontrolerami ruchu lotniczego

Prawo pracy

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania – poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

29.06.2022

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

29.06.2022

Minister: Ukraińcy mogą wnioskować o pomoc przy nostryfikacji dyplomu

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Osoby z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc przy nostryfikacji dyplomu. Wniosek o sfinansowanie opłaty można złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej.

29.06.2022

Rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pacjent Opieka zdrowotna

Z programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

29.06.2022

System identyfikacji i rejestracji zwierząt bardziej powiązany z system Inspekcji Weterynaryjnej

Administracja publiczna

Dostosowanie polskiego prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt. Zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz rozwiązania ułatwiające walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) zakłada projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który przyjęła Rada Ministrów.

29.06.2022

UOKiK surowy dla influencerów ignorujących ostrzeżenia

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał pierwszych sześciu influencerów za brak współpracy przy ocenie ich działalności w mediach społecznościowych. Kary wyniosły łącznie 139 tys. zł i są to pierwsze sankcje w prowadzonych postępowaniach w tej sprawie. Rekomendacje w zakresie oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych oraz kolejne działania mają być wkrótce.

29.06.2022

Kończy się czas na rozliczenie rocznego CIT

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W czwartek, 30 czerwca 2022 r., upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Co istotne, przesunięty został jednak termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).

29.06.2022

Specjaliści z WUM będą szkolić ukraińskich lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych. Szkolenia będą odbywały się na terytorium Ukrainy. Mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

29.06.2022

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.

29.06.2022

Nowy kierowca wozu bojowego nie wyjedzie z remizy, bo jest luka prawna

Samorząd terytorialny

Od pół roku starostwa nie mogą wydawać zezwoleń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych. Nie mają podstawy prawnej do takiej decyzji. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych uchyliła przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które mówiły, jaki podmiot wydaje zaświadczenia potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

29.06.2022

Decyzje dotyczące środowiska bez sądowej kontroli - skargi na naruszenia konwencji

Środowisko Administracja publiczna

Polscy obywatele nie mogą skarżyć do sądów wielu planów i programów, które mają wpływ na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze. Z tego powodu organizacje przyrodnicze uważają, że jest to niezgodne z Konwencją z Aarhus i złożyły skargi w tej sprawie. Liczą, że ewentualne zalecenia mogą mieć znaczenie w postępowaniach przed sądami krajowymi oraz na szczeblu europejskim.

29.06.2022

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To wizja Ministra Sprawiedliwości, która wyłania się z projektów dotyczących spłaszczania struktury sądownictwa. Jednak zdaniem sędziów, przy tak opasłych procedurach to droga do błędów i bylejakości orzekania.

29.06.2022

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

29.06.2022

Rząd chce podnieść efektywny wiek emerytalny bez podnoszenia ustawowego, ale nie mówi jak

Domowe finanse Emerytury i renty

W KPO rząd zobowiązał się do promowania pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Reforma ma zostać wdrożona do końca 2024 r. Eksperci mówią m.in. o wydłużeniu ochrony przedemerytalnej na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego czy o dodatkowych dniach urlopu finansowanego przez budżet państwa. Są zgodni, że konieczna jest dyskusja społeczna. Rząd jednak nie ujawnia swoich zamiarów.

29.06.2022

Zbigniew Kapiński nowym sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego

Prawo karne Prawnicy

Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej sędziego Zbigniewa Józefa Kapińskiego, dotychczas orzekającego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Orzekając w II Wydziale Karnym, pełni również funkcję wizytatora w sprawach karnych. Jest zaangażowany w szkolenie sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów sędziowskich jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

28.06.2022

Będą kolejne zmiany w podatkach - jest projekt

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt zmian w CIT. Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika oraz zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) to tylko niektóre propozycje zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów do ustawy o CIT.

28.06.2022