Pielęgniarki to prawie wyłącznie kobiety

Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 282.522 osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Liczba kobiet w tym gronie...

14.06.2016

Wybrani przez PiS sędziowie TK orzekają i kontestują

Dwoje sędziów, Piotr Pszczółkowski i Julia Przyłębska, złożyli zdania odrębne od wydanego we wtorek wyroku. Jak mówili, w tej sprawie TK powinien orzekać w składzie siedmiu, a nie pięciu sędziów....

14.06.2016

"Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia"

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: reform...

14.06.2016

Jest przetarg na budowę III etapu trasy N-S

Zamówienia publiczne

Przetarg na budowę III etapu trasy N-S, która docelowo połączy autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową, ogłosił samorząd Rudy Śląskiej. Jednocześnie w ostatnią fazę wchodzą prace przy budowie II...

14.06.2016

Mieszkanie plus: pierwsze budynki już w 2018 roku

Budownictwo

W 2018 r. powstaną pilotażowe budynki, a w 2019 r. program Mieszkanie plus powinien ruszyć już jako system. Punktacja w kolejce po mieszkanie będzie zależeć m.in. od dochodu i miejsca zamieszkania.

14.06.2016