AOTM: nowa taryfa świadczeń w zakresie radioterapii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikował obwieszczenie z 6 kwietnia 2016 roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego dotyczących...

08.04.2016

Trudno uzyskać świadczenia z systemu rentowego

Osoby z niepełnosprawnościami podkreślają, że ubieganie się o świadczenia związane jest z wieloma utrudnieniami. Konieczne jest gromadzenie dokumentacji medycznej dla różnych instytucji, powtarzanie...

08.04.2016

Sądy zapowiadają respektowanie wyroków TK

Kolejne sądy w różnych regionach Polski deklarują, że będą stosować się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Uchwały takie podjęły m.in. zgromadzenia sędziów w Katowicach, Wrocławiu, Bydgoszcy,...

08.04.2016

Chory pracownik może wcześniej wrócić do pracy

Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może ją podjąć. ZUS nie może żądać zwrotu wykorzystanego zasiłku chorobowego na podstawie prawidłowo...

08.04.2016

KE planuje modernizację podatku VAT w UE

Skuteczniejsze zwalczanie oszustw oraz wspieranie przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego przewiduje ogłoszony wczoraj przez Komisję Europejską plan działania dotyczący podatku...

08.04.2016