- Firmy białoruskie zwiększają skokowo sprzedaż cementu do Polski. Jednocześnie Białoruś blokuje administracyjnie dostęp do swojego rynku. Administracyjne ograniczenia wprowadzono też w eksporcie cementu do Rosji, gdzie od marca 2016 r., wymaga się nowych krajowych certyfikatów, których nie wydaje się firmom importującym cement z Polski - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że władze rosyjskie poprzez nowy system kontroli jakości cementu oraz nieformalne zakazy wydawania certyfikatów na importowany do Rosji cement od 7 marca:
- doprowadziły do nagłej utraty kontrahentów i znacznych ilości cementu przez producentów z Polski i innych krajów UE, eksportujących cement do Rosji;
- podkopały całkowicie zaufanie rynku rosyjskiego do stabilności źródeł cementu z importu;
- wzmocniły lokalnych rosyjskich producentów cementu

Zdaniem Lewiatana, od wejścia w życie nowych wymagań certyfikacyjnych w Rosji tj. od 7 marca 2016 do 6 maja 2016, nowe certyfikaty na cement w liczbie 278 otrzymało 51 producentów z Rosji oraz 3 producentów z Białorusi. Pozostali zagraniczni producenci oraz importerzy zagranicznego cementu nie dostali żadnego certyfikatu, pomimo wielu prób ich uzyskania. Świadczy to o celowej dyskryminacji producentów z UE, w tym z Polski.

Przemysł cementowy w Polsce tworzy 13 zakładów zlokalizowanych na terenie 7 województw. Branża cementowa bezpośrednio zatrudnia około 4 tysięcy osób, ale łącznie generuje około 25 tysięcy miejsc pracy. Rocznie producenci cementu odprowadzają do budżetu prawie 1,5 mld złotych podatków. Dzięki branży cementowej rozwija się także Polska lokalna - wskazuje Konfederacja Lewiatan.