Prezydent będzie gościem zjazdu adwokatury

Prawnicy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie gościem rozpoczynającego się 25 listopada br. XII Krajowego Zjazdu Adwokatury - poinformowała we wtorek Naczelna Rada Adwokacka.

22.11.2016

Polowanie na prywatnym terenie po nowemu

Wykonanując wyrok Trybunału Konstytucyjnego rząd zaproponował zmiany w ustawie - Prawo łowieckie, które zapewniają większą ochronę praw właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych...

22.11.2016

Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej

BHP

ZUS zwiększy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dopiero wtedy, gdy płatnik mimo wezwania będzie się uchylał od złożenia odpowiednio informacji ZUS IWA lub korygujących dokumentów...

22.11.2016