Jeżeli prezydent zatwierdzi zmiany, reforma oświaty rozpocznie się od września przyszłego roku.
"Uważamy proponowaną przez rząd reformę edukacji za niedopracowaną na trzech płaszczyznach. Przede wszystkim proces tworzenia jej założeń i wdrażania w życie jest za szybki. W tak krótkim okresie najmniejsze samorządy nie poradzą sobie z odpowiednim wprowadzeniem reformy w życie” – napisali do prezydenta Andrzeja Dudy członkowie Rady Dzieci i Młodzieży przy resorcie edukacji. Podobnego zdania są przedstawiciele rodziców, którzy zarzucają MEN nieliczenie się z ich opinią na temat zmian.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów