Nowe ciało będzie miało charakter konsultacyjny i doradczy w zakresie wdrażania polityki młodzieżowej w regionie. Obszarem jego działania będzie teren całego województwa. Na roczną kadencję powołanych zostanie od piętnastu do trzydziestu członków Forum, z czego co najmniej połowę będą stanowić przedstawiciele młodzieżowych rad miast i gmin z regionu. W jego skład mogą wejść również reprezentanci organizacji młodzieżowych i nieformalnych grup młodzieży, wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te podmioty.

Forum będzie także przygotowywać stanowiska w sprawach narzędzi polityki młodzieżowej województwa opolskiego oraz zajmować się rozpoznawaniem potrzeb społeczności w ramach działań na rzecz nastolatków.

(zwrp.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami