Sygnity inwestuje w sektor ochrony zdrowia

Sygnity S.A. kupiła rozwiązanie informatyczne IntegraTIS. Zakup ten jest elementem realizowanej przez spółkę strategii i częścią szerszej inwestycji skierowanej do klientów sektora ochrony zdrowia.

29.12.2016

W Opolu powstanie wojewódzkie Forum Młodzieżowe

Samorząd terytorialny

Opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa, czy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz...

29.12.2016

CBA przeszukuje biura w kolejnych sądach

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało dziś gabinet dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie, pomieszczenia w Centrum Zakupów Dla Sądownictwa i w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w dziewięciu...

29.12.2016