Największy smog w południowej i centralnej Polsce

Samorząd terytorialny

Brak wiatru oraz opadów sprzyjają występowaniu i utrzymywaniu się wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu - informuje w środę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Największy smog jest w...

15.02.2017

Prawo też z limitem przyjęć?

Prawo, kształcenie nauczycieli czy architekurę będą mogły prowadzić tylko te uczelnie, które otrzymają zgodę ministra? Taki pomysł pojawił się podczas prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym.

15.02.2017

''DGP'': byli opiekunowie zgłaszają się po zasiłki

Ubezpieczenia społeczne

Od początku tego roku więcej osób może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych. Grupa odbiorców tego świadczenia została poszerzona o byłych opiekunów, czyli osoby, które za zajmowanie się...

15.02.2017

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS - wystarczy poprosić

Ubezpieczenia społeczne

Nie trzeba wypisywać wniosków, by uzyskać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia np. o niezaleganiu ze składkami - poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Wystarczy...

15.02.2017

Samorządowcy z zakazem obchodzenia urodzin w pracy

Samorząd terytorialny

Zarząd powiatu jarocińskiego wydał oświadczenie, że jego członkowie nie będą obchodzić imienin ani urodzin w pracy. Starosta Teodor Grobelny stwierdził, że takich uroczystości w godzinach pracy nie...

15.02.2017

Samorządy nie będą sporządzać PIT - 8C

Samorząd terytorialny

Na posiedzeniu Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiono rozwiązanie regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego...

15.02.2017

Dobry rok dla branży budowlanej

Ubiegły rok niebył korzystny dlasektora budowlanego. Produkcja budowlano-montażowa była oponad 14 proc. niższa niż w2015 roku. Kolejne 12 miesięcy powinno być znacznie lepsze. Pojawi się więcej...

15.02.2017

PE ratyfikował umowę o wolnym handlu UE-Kanada

Parlament Europejski przegłosował w środę zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA. Debata przed głosowaniem stała się manifestacją przeciwko protekcjonizmowi i krytyką polityki...

15.02.2017