Rośnie eksport polskich leków

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku polski eksport produktów farmaceutycznych przekroczył miliard euro. W porównaniu z okresem styczeń–kwiecień ubiegłego roku oznacza to wzrost o ponad 100 mln...

11.07.2017

UOKiK sprawdza spready walutowe w bankach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wszcząć postępowania przeciwko Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska ws uznawanych za niedozwolone klauzul zawartych we...

11.07.2017

Sejm szybciej zajmie się podatkiem na drogi

W środę, a nie jak wcześniej planowano w piątek, kontynuowane będzie rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie Sejmu. Jednym z punktów porządku obrad ma być projekt o nowym podatku na drogi...

11.07.2017

Ryczałt za nadgodziny tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zasadą ogólną ujętą w Kodeksie pracy jest szczegółowe rozliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Kwoty te co do zasady wypłaca się wraz z...

10.07.2017

Sejm zajmie się penalizacją stosowania tortur

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, który dotyczy penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych...

10.07.2017