Zmiany w umowach między rolnikami a przedsiębiorcami

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw oraz zmianę przepisów dot. zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych - zakłada nowela ustawy o Agencji...

10.07.2017

Grzywna dzieli PUP-y i inspektorów

Resort sprawiedliwości proponuje likwidację dolnego progu grzywny dla bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie, ale nie powiadomili o tym urzędu pracy. Nie wszystkim ten pomysł się podoba -...

10.07.2017

Urzędy pracy wstrzymały dotacje

Przez brak rozporządzeń bezrobotni i pracodawcy, którzy chcą ich zatrudnić, są czasowo pozbawieni wsparcia. Urzędy pracy nie mogą podpisywać umów z przedsiębiorcami o refundowanie kosztów wyposażenia...

10.07.2017

OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego

Budownictwo

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo...

10.07.2017

Specjalny fundusz ma wspierać płatności bezgotówkowe

Pomimo bardzo znaczącej redukcji kosztów obsługi płatności bezgotówkowych, nadal koszty są główną barierą rozwoju tej formy wśród małych i średnich firm. Sposobem na postęp ma być utworzenie Funduszu...

10.07.2017

UE: państwa coraz wolniej wdrażają unijne prawo

Niemal dwukrotnie wzrosła w 2016 r. liczba postępowań Komisji Europejskiej przeciwko państwom, które na czas nie wdrażają unijnych regulacji. W 2015 r. wszczęto ich 543, a w ubiegłym roku już 847.

10.07.2017

Nowa agencja zadba o autentyczność leków

Nowo powołana agencja weryfikacji autentyczności leków dopilnuje, by od lutego 2019 r. każde opakowanie oznaczano kodem. To realizacja tzw. unijnej dyrektywy fałszywkowej.

09.07.2017

W Białymstoku zbadają wpływ stylu życia na zdrowie

Ruszają badania pierwszych pacjentów w programie Białystok Plus, którego głównym celem jest zbadanie jak styl życia mieszkańców wpływa na rozwój chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy czy układu...

09.07.2017