Przepisy znajdą się w nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, nad którym pracuje resort edukacji. Z podejmowanych działań zespół sporządzi raport, w którym zamieści wyniki ewaluacji. Będzie miał na to 25 dni roboczych.
Dla doskonalenia jakości pracy szkół znaczenie ma również ewaluacja wewnętrzna, jej wyniki będą służyć poprawieni jakości pracy szkoły lub placówki i rozwojowi uczniów i wychowanków.

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł