1 Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 19 kwietnia 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo podatkowe przedsiębiorców.
Autorzy: Piotr Karwat, Andrzej Kaznowski, Hanna Litwińczuk (red. nauk.), Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak.
Rok wydania: 2017.
W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych .
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
27. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista.
Autor: Grzegorz Filipowicz.
Rok wydania: 2014.
Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista
Grzegorz Filipowicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

5. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek. 

Fragment publikacji (.pdf)