Celem konsultacji jest wskazanie niezbędnych działań, które będą promować cyfrowe innowacje poprawiające zdrowie obywateli

Opinie zgromadzone podczas konsultacji obejmą przede wszystkim kwestie związane z transgranicznym dostępem do danych osobowych i zarządzaniem nimi, wspólne wykorzystanie zasobów (infrastruktura cyfrowa, pojemność danych) w celu przyspieszenia badań oraz rozwoju profilaktyki, leczenia oraz medycyny spersonalizowanej oraz wspieraniem wymiany informacji między pacjentami a podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]