Według Rady stawki te znacznie odbiegają od tych, które wynikają z przepisów zawartych w art. 3 ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), która wejdzie w życie 16 sierpnia 2017 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania.

Poza tym w związku z apelem Nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku do ministra zdrowia w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało nosi o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]