Izba przypomina, że zasady te wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547 z późn. zm.).

Zgodnie z tymi przepisami w zakresie atrybutu „składnik leku”, dane należy podawać w jednostkach miary przyjętych dla składowych kosztowych leku recepturowego wprost określonych w rozporządzeniu, czyli w gramach, mililitrach lub sztukach.

Dane te jednoznacznie określają ilość surowca farmaceutycznego lub leku gotowego użytego do przygotowania leku recepturowego i mogą być sprawozdane w liczbie ułamkowej do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Składowe wartości wydawanych opakowań leku recepturowego to wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz koszt wykonania leku (taksa laborum). 

Izba przestrzega, że przekazanie kwoty za użytą ilość składnika, odbiegającej od wartości wynikającej z faktury zakupowej, skutkować będzie koniecznością dokonania przez aptekę stosownej korekty w komunikacie elektronicznym LEK.

Samorząd aptekarski informuje także,  że wykaz europejskich kodów towarowych, przyjmujących wartość EAN lub GTIN dla leku gotowego, surowca farmaceutycznego lub opakowania bezpośredniego użytego do wykonania leku recepturowego, jest dostępny pod adresem: https://sf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl lub ttps://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

 

Źródło: www.nia.org.pl