Sejm będzie pracował nad podatkiem na lokalne drogi

Samorząd terytorialny

Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który wprowadza opłatę drogową w wysokości 20 groszy za litr benzyny i oleju napędowego, by pomóc samorządom w budowie i remontach dróg, trafi...

12.07.2017

RPO: dlaczego geriatrii nie ma w sieci szpitali?

W polskim systemie ochrony zdrowia nie ma wypracowanego modelu kompleksowej i skoordynowanej opieki geriatrycznej, a brak uwzględnienia oddziałów geriatrycznych w sieci szpitali może okazać się...

12.07.2017

Zmiany w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania

Od 22 lipca 2017 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania polegające na dostosowaniu aneksów w załącznikach do wytycznych Komisji...

12.07.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski