Prezes Rady zwrócił się do ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań w celu umożliwienia złożenia wniosku wszystkim podmiotom szkolącym, które chcą akredytować dodatkowe miejsca specjalizacyjne, tak aby możliwe było wykorzystanie tych miejsc już w postępowaniu kwalifikacyjnym rozpoczynającym się jesienią 2017 roku.

Z informacji, które docierają do Naczelnej Izby Lekarskiej, wynika, że pierwotnie CMKP umożliwiło składanie wniosków o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w wersji papierowej, następnie jednak wszystkie wnioski złożone w wersji papierowej zostały zwrócone z poleceniem złożenia ich drogą elektroniczną poprzez SMK. Dotyczy to około 400 wniosków.

„Złożenie przez podmioty ubiegające się o akredytację wniosku za pomocą elektronicznego sytemu jest jednak poważnie utrudnione, otrzymujemy informacje, że były problemy z uzyskaniem przez te podmioty uprawnień administratora, a kontakt z działem technicznym SMK odbywał się drogą e-mailową, co wydłużało procedurę uzyskania wyjaśnień i pomocy przy obsłudze nowego systemu. Wiemy również, że podmioty ubiegające się o akredytację natrafiają na kolejne bariery przy wypełnianiu wniosku elektronicznego, takie jak trudności przy dołączaniu załączników do wniosku czy brak możliwości zapisywania niektórych już wypełnionych fragmentów wniosku. W rezultacie wypełnienie i złożenie wniosku jest niezwykle czasochłonne. Docierające do samorządu lekarskiego sygnały mówią, że mimo wielu dni pracy nad wnioskiem i zaangażowania informatyków, niektórym szpitalom nadal nie udało się złożyć wniosku za pośrednictwem SMK” – alarmuje prezes Hamankiewicz.

Według NRL może to doprowadzić do sytuacji, że podmioty, które dysponują miejscami szkoleniowymi, nie będą mogły ich na czas uruchomić.

Tymczasem w sesji jesiennej prawdopodobnie kilka tysięcy młodych lekarzy będzie chciało złożyć wnioski o rozpoczęcie rezydentury, czas na to upływa 30 września 2017 roku. Wielu lekarzy uzależnia złożenie wniosku od tego, czy będą otwarte miejsca specjalizacyjne w miejscowościach położonych blisko ich miejsca zamieszkania.

Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]