Projekt: większa jawność w procesie stanowienia prawa

Samorząd terytorialny

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego będą obowiązane prowadzić...

02.11.2017

Prawo pracy pozwala czasem na powtarzanie działań

W kilku przypadkach prawo pracy dopuszcza powtarzalność działań pracodawcy. Najczęściej dotyczy to ponawiania zatrudnienia. O tym, czy pracodawca może lub nie „powtarzać“ się z pewnymi działaniami...

02.11.2017