Jak wynika z komunikatu umieszczonego na stronie urzędu, ostrzeżenie wydane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obowiązuje we wtorek.

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu, szczególnie dotyczy: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.

W komunikacie podkreślono, że takie osoby powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na powietrzu czy zaniechać palenia papierosów.

"W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów" - dodano.

Na Mazowszu wydawane są trzy rodzaje ostrzeżeń. Pierwszego stopnia (kolor żółty); drugiego stopnia (kolor pomarańczowy - ryzyko przekroczenia stopnia alarmowego) oraz ostrzeżenie trzeciego stopnia (kolor czerwony - przekroczenie stanu alarmowego).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie informował we wtorek PAP, że jakość powietrza na Mazowszu jest zła, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla smogu w województwie.

"W tej chwili jest bardzo źle. To co się dzieje, to powtórzenie tego, co się działo w święto Trzech Króli w 2016 roku. Wówczas 8 i 9 stycznia odnotowaliśmy przekroczenia poziomu informowania (średniodobowe stężenie 200 mikrogramów na metr sześc.) dla pyłu PM10. Takie przekroczenie wystąpiło też wczoraj w Otwocku" - mówiła Krystyna Barańska z WIOŚ w Warszawie.

Jak wyjaśniała, zgodnie z prawem przekroczenie poziomu informowania dla jednej stacji (w tym przypadku w Otwocku) sprawia, że Wojewódzki Inspektorat musi wysłać informację do zespołu zarządzania kryzysowego przy wojewodzie o możliwości przekroczenia na całym obszarze województwa stanu alarmowego (średniodobowe stężenie 300 mikrogramów na metr sześc. dla PM10).

Zdaniem WIOŚ ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego na Mazowszu nie jest jednak duże, ponieważ na środę prognozowane jest zwiększenie siły wiatru, który poprawi sytuację w regionie.

Inspektorat informował ponadto, że największe stężenia zanieczyszczeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 odnotowywano w okolicach Warszawy - w Otwocku i Legionowie. W samej stolicy przekroczenia były mniejsze.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren. (PAP)