Analiza przeprowadzona przez EMA potwierdziła, że po stosowaniu gadolinowych środków kontrastowych w tkankach mózgu gromadzą się niewielkie ilości gadolinu, szczególnie dotyczy to środków o budowie pierścieniowej (makrocyklicznej).

Nie ma obecnie dowodów, że może to być szkodliwe dla pacjentów, ale ponieważ ryzyko związane z gromadzeniem się gadoliny w mózgu nie jest znane, EMA zaleca aby na terenie Unii Europejskiej zawiesić obród dożylnymi środkami kontrastowymi o budowie liniowej, z wyjątkiem kwasu gadoksetowego i kwasu gadobenowego, które pozostaną dostępne wyłącznie do badań obrazowych wątroby.

Środek liniowy – kwas gadopentetowy – będzie dostępny wyłącznie do zastosowań dostawowych, dożylne i dostawowe środki makrocykliczne również pozostaną dostępne.

URPL podkreśla, że gadolinowe środki kontrastowe powinny być stosowane wyłącznie wtedy, gdy niezbędnych informacji diagnostycznych nie można uzyskać za pomocą badań bez podania środka kontrastowego. Powinno się także zawsze stosować najniższą możliwą dawkę.

 [-DOKUMENT_HTML-]