Ryczałt za nadgodziny tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zasadą ogólną ujętą w Kodeksie pracy jest szczegółowe rozliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Kwoty te co do zasady wypłaca się wraz z...

10.07.2017

Sejm zajmie się penalizacją stosowania tortur

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, który dotyczy penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych...

10.07.2017

Koniec programu "Studia dla wybitnych"

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje definitywny koniec programu Studia dla wybitnych, dzięki któremu najzdolniejsi mieli studiować na najlepszych uczelniach świata. Państwo inwestować ma natomiast...

10.07.2017

Zmiany w umowach między rolnikami a przedsiębiorcami

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw oraz zmianę przepisów dot. zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych - zakłada nowela ustawy o Agencji...

10.07.2017