Po co polskiej kancelarii globalny alians?

Prawnicy

- Obecnie BSJP nie jest jeszcze całkowicie pod marką Taylor Wessing. Fuzja zakończy się w 2011 r.. W tej chwili, po podpisaniu umowy korporacyjnej, jesteśmy częścią struktur tej kancelarii. Warto...

18.11.2009

Minister będzie miał wpływ na spółki strategiczne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który daje Ministrowi Skarbu prawo stosowania sprzeciwu wobec decyzji władz spółki kwalifikowanej. Sprzeciw ministra może dotyczyć uchwały podjętej przez...

18.11.2009

Po co polskiej kancelarii globalny alians?

- Obecnie BSJP nie jest jeszcze całkowicie pod marką Taylor Wessing. Fuzja zakończy się w 2011 r.. W tej chwili, po podpisaniu umowy korporacyjnej, jesteśmy częścią struktur tej kancelarii. Warto...

18.11.2009

Rodziny zastępcze. Dwa projekty, obydwa bez szans

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o rodzinach zastępczych. Nad taką samą ustawą pracuje też rząd, jednak blokuje ja minister finansów, który obawia się dodatkowych obciążeń dla...

18.11.2009

Polska coraz mniej zagrożona korupcją

Polska staje się krajem coraz mniej zagrożonym korupcją - wynika z corocznego Indeksu Percepcji Korupcji, opublikowanego przez Transparency International. W tegorocznym indeksie, obejmującym 180...

18.11.2009

Nominacje i dymisje w resorcie sprawiedliwości

Stanisław Chmielewski został nowym wiceministrem sprawiedliwości. Paweł Nasiłowski nie jest już szefem więziennictwa. Na jego miejsce powołany został Kajetan Dubiel.

18.11.2009

Kurczy się rynek pracy dla absolwentów prawa

Z powodu kryzysu kancelarie wstrzymały w tym roku rekrutację. W konsekwencji niewielu z tegorocznych aplikantów znajdzie zatrudnienie w zawodzie - tak wynika z analizy ELSA Polska. Tymczasem trwają...

17.11.2009

Organ odwoławczy w postępowaniu podatkowym

Komentarz poświęcony jest instytucji organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym. Autor wymienia organy podatkowe (I i II instancji), charakteryzuje poszczeglne organy odwoławcze, w tym m.in. dla...

17.11.2009

Ochrona przeciwpożarowa - wymagania normalizacyjne

BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)...

17.11.2009

Czy radykalni sędziowie zdominują Iustitię?

Do rewolucji kadrowej doszło w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia". Do dymisji podała się prezes organizacji Irena Kamińska, z funkcji w zarządzie zrezygnowały też trzy jej zastępczynie....

17.11.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski