Prezenty od koncernów farmaceutycznych zakazane

Senat zdecydował w 26 lipca tego roku, że lekarze i aptekarze nie mogą pod groźbą więzienia przyjmować prezentów od koncernów farmaceutycznych za zwiększanie sprzedaży leków podlegających refundacji.

03.08.2007

Samorządy protestują

Fala protestów przeciwko ograniczaniu uprawnień i autonomii samorządów zawodowych rozszerza się. Po uchwałach i stanowiskach poszczególnych korporacji i stowarzyszeń, będących reakcją na projekty...

02.08.2007

Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...

02.08.2007

Finał polskiej prezydencji w ICPEN

Dobiegła końca polska prezydencja w Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów. Od dziś oficjalnie pracom ICPEN przewodzić będzie Chile...

02.08.2007

Zakaz konkurencji

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika postanowieniami odrębnej od umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji, stanowiącej uzupełnienie treści łączącego...

01.08.2007

Opłata skarbowa - zmiany od dnia 26 lipca 2007 r.

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Profesjonalny Serwis PodatkowyGłwnym powodem przygotowania nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,...

31.07.2007

Kary dla matek „pijanych” noworodków?

Opinię publiczną zbulwersowało ostatnio parę przypadków urodzenia się dzieci z poważną zawartością alkoholu we krwi. W mediach pojawiła się z tego powodu stosowna dawka oburzenia, a Rzecznik Praw...

27.07.2007

Prawnicy coraz częściej poszukiwani

Z raportu Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2007, przygotowanego przez konsultantów portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl wynika, że coraz częściej szuka się na nim prawników

26.07.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007

Ruszyła budowa Centrum Pro Bono

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce

25.07.2007